Sadové úpravy

Revitalizace na Kotlářce

V roce 2004 jsme byli osloveni firmou zajišťující projekci a následný dozor při výstavbě nového komplexu v Praze na Hanspaulce, zda bychom byli schopni realizovat revitalizaci území okolo bývalé cihelny Na Kotlářce v Dejvicích. Byla to bývalá pole, přestárlý sad a opuštěné hliniště zmíněné cihelny. Celé území bylo po odchodu spřátelených armád v roce 1969 ponecháno ladem. Při výstavbě metra a následně již neexistujícího hotelu Praha, byla část hliniště a přilehlá pole zavezena hlušinou a stavebním odpadem. V této divočině si šla příroda svou cestou. Nejprve pionýrské byliny, pak krátkověké keřové porosty a přes ně se postupem času prodralo stromové patro. Do toho nekontrolovaný vliv člověka, který zde uložil vše co už nepotřeboval. Terén se stal neprostupným, všude odpadky. Přesto bylo možné pozorovat tu sílu přírody při obsazování zdevastované, téměř mrtvé krajiny. Tento stav trval zhruba od roku 1970 do roku 2004, tedy 34 roků. A v již zmíněném roce 2004 dostal realizátor rodinných domů za úkol revitalizovat menší části zanedbaného území v sousedství probíhající výstavby. Byly to stráně bývalého hliniště, kde byl porost divoké zeleně nejstarší.

Dostali jsme do ruky projekt s podrobným popisem postupu rozložený na 3 roky a po ukončení vegetace jsme se pustily do díla. Po třech letech jsme odevzdali původní divočinu k užívání veřejnosti. Zároveň však došlo k rozšíření požadavku na přeměnu okolních ploch, do celé záležitosti vstoupily další subjekty, ať už občanské sdružení, městská část, majitelé pozemků a hlavně soukromé osoby ochotné do tohoto projektu investovat. Investovat materiální prostředky, čas, koncepci, organizaci, sdružit odborníky, prosazovat záměry na úřadech. Tímto okamžikem do projektu vstoupili erudovaní odborníci na krajinářskou tvorbu, odborníci na ekologii, architekturu a pod.

Zdevastovaná krajina se začala přeměňovat na příměstský park vhodný pro rekreaci a odpočinek a zároveň s dostatkem prostoru pro úkryt zvěře, s kvetoucím sadem, loukami a především překrásným výhledem na Prahu. Dnes tu již probíhají udržovací práce, pomalu se obnovuje ovocný sad z převážně původních odrůd, udržují se louky šetrnou sečí k podpoře bylinného spektra, v porostech stromů a keřů probíhá zdravotní probírka, řada ploch se uzavírá před volným pobíháním psů, aby zde mohla nerušeně žít divoká zvěř. Pro naši firmu to byl vstup do nové a doposud neznámé disciplíny, kterou lze jednoduše nazvat revitalizace. V tomto případě šetrný návrat krajiny k užívání lidem při zachování životních podmínek zvěři a rostlinám.