Sadové úpravy

Ing. Vít Škopek

Naši firmu vede ing. Vít Škopek, vyučený zahradník se Střední zahradnickou školou v Mělníce a Vysokou školou zemědělskou v Praze. Před založením vlastní firmy pracoval jako technik ovocnářského střediska.

Od založení samostatné firmy v roce 1997 se specializujeme na zakládání a následnou údržbu soukromých zahrad, údržbu firemní a veřejné zeleně. Součástí těchto služeb je i poradenství a zaškolení klientů k následné údržbě zahrady vlastními silami.

Projektování zahrad
Realizace zahrad
Údržba zahrad

Co pokládáme za důležité

Revitalizace Drasty

Drasty – malá obec za severní hranicí Prahy. Poprvé jsem o této obci uslyšel v roce 2017, kdy jsme byli osloveni sestrami Řádu bosých Karmelitek

Číst více