Sadové úpravy

Revitalizace Drasty

Drasty – malá obec za severní hranicí Prahy. Poprvé jsem o této obci uslyšel v roce 2017, kdy jsme byli osloveni sestrami Řádu bosých Karmelitek s prosbou o spolupráci při budování jejich nového kláštera. Vyhlédly si zde starý panský dvorec se zámečkem, přilehlým pozemkem a zpustlým parkem. Celý objekt byl v neutěšeném stavu, pozemek zavezený […]

Revitalizace na Kotlářce

V roce 2004 jsme byli osloveni firmou zajišťující projekci a následný dozor při výstavbě nového komplexu v Praze na Hanspaulce, zda bychom byli schopni realizovat revitalizaci území okolo bývalé cihelny Na Kotlářce v Dejvicích. Byla to bývalá pole, přestárlý sad a opuštěné hliniště zmíněné cihelny. Celé území bylo po odchodu spřátelených armád v roce 1969 […]